Kompasretning – Compass adjusting

Kompasretning – compass adjusting

Jeg er uddannet skibsfører på Marstal Navigationsskole. Og jeg har mere end 25 års erfaring med udarbejdelse af deviation card / deviationstabel samt kompasretning også kaldet compass adjustment / compas adjusting.

Jeg udfører følgende inden for kompasretning eller compass adjusting /adjustment:

 • Authorized Compass Adjustment
 • Godkendt kompasretning og omsvaj med efterfølgende udførsel af deviationstabel med stempel til alle fartøjer/skibe i hele Danmark og hele verden.
 • Årlig eftersyn af reserve magnetkompas.
 • Udskiftning af magnetkompas. Opgaven skal bestilles i god tid.
 • Efterfyldning af olie i kompasset. Opgaven skal bestilles i god tid.
 • Jævnfør Bekendtgørelse Forskrifter for Skibes Bygning og Udstyr skal magnetkompasset være certificeret og leve op til de fastsatte standarder. Certifikatet skal fornyes i tilfælde af reparationer på kompasset. Det er skibsførerens ansvar at certifikatet er gyldigt og at det til alle tider er tilgængeligt for myndighederne.
 • Deviation card og deviationstabel

Alle skibe med en bruttotonnage på 150 og derover, samt passagerskibe uanset størrelse skal have et reservemagnetkompas, der kan udskiftes med det kompas der kræves eller tilsvarende, der kan udfører funktionerne.

Der kan gå op til tre måneder før magnetismen i en nybygning bliver konstant.

Læs også om andre havneservice ydelser såsom: pæleramning og rov-service.

Deviation card copy - Rov service

​Lovkrav, hvornår bør kompasset rettes

 • Når kompasset bliver ustabilt
 • Minimum hvert andet år
 • Ved udskiftning af kompasset
 • Ved efterfyldning af kompasolie
 • Installation af nye instrumenter
 • Efter værftophold
 • Ved større ombygning
 • Ved længere tids oplægning
 • Ved mange hårde ankomster
 • Lyn nedslag tæt på skibet
 • Kræver ny justering, hvis Dv. >5 grader
 • Kræver en ny om svajning, hvis Dv. i observations bog afviger > 3
 • grader fra tabel
 • Skibets last
 • Lokale forhold
 • Panama Canal < 7 grader